CAMEX spol. s r.o., 5. května 417, 250 64 Měšice | +420 739 369 870 | +420 605 873 422

Projekty


Optimalizace technologie výroby vysokopevného drátu z austenitické oceli

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027406

Projekt je zaměřen na optimalizaci technologie výroby vysokopevného drátu z austenitické oceli.  Požadavky na dráty jsou definovány zákazníkem. Jedná se především o dosažení co nejvyšších mezí pevností pří zachování dobré tažnosti pro různé finální průměry drátů, které slouží jako polotovar pro výrobu pružin.


Aplikovaný výzkum rafinace čistých neželezných kovů

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024581

Cílem projektu je vyvinout a ověřit rafinační postupy přípravy vysoce čistých neželezných slitin a výroby pokročilých neželezných slitin na bázi titanu
ve formě prášků pro aditivní technologie využívající technologie binder jet.


Úspory energie ve společnosti CAMEX 

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020475 

PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 

Termín zahájení a ukončení projektu 3.2.2020 - 30.10.2020  


Optimalizace technologie kování ok

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021544

Projekt Optimalizace technologie kování a tažení ok se zaměřuje na optimalizaci procesu kování a tažení ok z materiálu 42CrMo4 s důrazem na zefektivnění procesu v provozu žadatele při zajištění stálých požadovaných materiálových vlastností koncového produktu


Měření a simulace materiálových vlastností titanového plechu pro využití v leteckém průmyslu.

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019319

novační voucher je zaměřen na provedení zkoušek a simulaci materiálového modelu titanového plechu.

Termín zahájení projektu 12/2019


Optimalizace tvářecích procesů Ni a Cu slitin pro elektroprůmysl

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010727

Naše společnost získala projekt, který je spolufinancován Evropskou unií pod názvem OPTIMALIZACE TVÁŘECÍCH PROCESŮ Ni A Cu SLITIN PRO ELEKTROPRŮMYSL. Cílem projektu je podchytit veškeré vlivy tvářecího procesu na finální elektrické a mechanické vlastnosti a optimalizovat tak proces výroby naprašovacích terčů.

Termín zahájení a ukončení projektu 7/2017 - 11/2017  


Výzkum a vývoj technologie výroby drátů z nízkolegovaných Cu slitin

TH03020338

Další úspěšný projekt byl podpořen v rámci programu EPSILON vyhlášený Technologickou agenturou České republiky je Výzkum a vývoj technologie výroby drátů z nıź kolegovaných Cu slitin na bázi Cu-Cr-Nb pro žáruvzdorné vodiče pro jadernou energetiku. Cílem projektu je vypracování technologie výroby drátů nízkolegovaných slitin Cu. 

Termín zahájení a ukončení projektu 01/2018 - 06/2021


Vývoj modifikovaného drátu na bázi Cu9Sn3B pro účely opravného navařování

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012617

Projekt je zaměřen na vývoj technologie zpracování drátu ze slitiny CuSn pro účely opravného navařování hluboce tažených nádob. Slitina CuSn je novým typem slitiny s vysokou korozní odolností v mořské vodě a v jiných agresivních mediích (např. kyseliny).  Cílem projektu je navrhnout a optimalizovat technologický proces výroby. Výstupem projektu bude technologický postup zpracování.

Termín zahájení a ukončení projektu 02/2018 - 05/2018

                                                   

Napište nám